• شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • السبت، 15 رجب 1442
  • Saturday, 27 February 2021

پاسخگویی به مراجعات

یکی از بخش‌های مهم معاونت فرهنگی، واحد پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنان به معاونت‌ها و مسئولین مربوطه به‌حسب نیاز مراجعه‌کنندگان است.