• شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • السبت، 15 رجب 1442
  • Saturday, 27 February 2021

پرسش : چرا در محاكم قضايى، اينقدر نسبت به زنان ظلم مى شود و قانونى متناسب و منطبق با زمان براى زنان وضع نمى شود؟ به ويژه آن كه قانون طلاق كه در كشور ما با توجه به ظلم هاى علنى و بارزى كه توسط مردان صورت مى گيرد، قانونى كارگشا نيست؟

پاسخ “پاسخ : بى ترديد، نيمی از جمعيت بشر، تن ها به علت جنسيت خود، در طول تاريخ، در ميان بسيارى از ملل، از عقب مانده ‏ترين قبايل، تا جوامعى كه مدّعى پيشرفته‏ ترين نظام هاى سياسى و حقوقى هستند، در بسيارى از ابعاد همچون ازدواج، تحصيل، زندگى خانوادگى، اشتغال، حقوق اجتماعى و سياسى و غير آن، مورد انواع ستم ها، تحقير ها و تبعيض ها واقع شده‏ اند. البته اين ظلم ها و ناراستي ها در حق زنان همواره از منشأ واحدى سرچشمه نگرفته بلكه زائيده علل گوناگونى چون سوء استفاده از ضعف جسمانى زن و قدرت مردان در ...

پرسش: آيا مى توان توانايی هاى خاصى را از راههاى غير دينى مانند يوگا، به دست آورد؟

“پاسخ : در يك نگاه كلى، می ‏توان حوادث جهان را به دو دسته كلى تقسيم نمود: 1- حوادث عادى و طبيعى؛ 2- حوادث خارق‏ العاده . حوادث خارق ‏العاده و يا شگفت، رويدادهايى است كه بر خلاف جريان عادى امور باشد كه از نظر علم امروز، جبرى، عِلّى، و اجتناب ناپذيراند . برجسته ‏ترين نمونه امور خارق العاده، معجزه است كه در همه اديان الهى و حتى غير الهى جهان سابقه دارد و متدينان به اديان، وقوع آنها را باور دارند. معجزه به اذن و اراده خداوند، براى تأييد نبوت پيامبران‏ عليهم السلام و اثبات راستى دعوت آنان نيز ...

پرسش: چرا اسلام، روابط دختر و پسر را محدود كرده است؟

“پاسخ : ترديدى نيست كه يكى از نيرومندترين غرايز بشر، غريزه جنسى است. قدرت اين غريزه تا آنجاست كه پاره ‏اى روانشناسان در نظريه‏اى افراطى اعلام كرده‏اند كه همه تلاش ها و آرزو ها و كوشش هاى آدمی بطور مستقيم يا غيرمستقيم از اين غريزه سرچشمه می ‏گيرد. حال با توجه به اين واقعيت، طبيعى است كه دين اسلام به عنوان كامل‏ترين آيين الهى، براى اين غريزه وجودى انسان، حدود و حقوقى را معيّن كرده است. در نگاه نخست به نظر می ‏رسد كه براى نحوه ارتباط و معاشرت ميان زن و مرد دو راه بيشتر متصور نباشد؛ ارتباط و ...

پرسش: اگر كسى مطمئن باشد روابط او با جنس مخالف موجب گناه نخواهد شد، باز هم لازم است روابطش با جنس مخالف محدود باشد؟

“پاسخ : غريزه جنسى و ميل به جنس مخالف، تمايلى است بسيار نيرومند و ريشه دار كه در نهاد هر بشرى وجود داشته و ناگفته پيداست كه وجود اين غريزه تنها براى لذت بردن و كامجويى نيست، بلكه اثر وجودى اين غريزه بر مبناى نظام حكيمانه الهى، براى توليد نسل و بقاى نوع بشر است. به طور طبيعى، هر دختر و پسرى كه به حد بلوغ می ‏رسد، كشش باطنى نسبت به جنس مخالف در خود احساس می ‏كند و اين كشش و جاذبه نامريى، با گذشت زمان و بارور شدن قواى جوانى، به تدريج به تمايلى شديد تبديل می ...

پرسش: عدالت اجتماعى در سيره امام على عليه السلام چگونه بود؟

“پاسخ : واژه عدالت از نظر معنايى، داراى مصاديق و مراتب گوناگونى است. اين واژه، هنگامی كه درباره خداوند به كار رود، وصف فعل خداوند شمرده می ‏شود و مفهوم آن چنين است: «رعايت استحقاق‏ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد.» وقتى عدالت در مورد جهان هستى و تكوين به كار رود، به معناى موزون و متعادل بودن اجزاى جهان هستى است و بى‏تناسبى اجزاء، نقطه مقابل آن شمرده می ‏شود. اما واژه عدالت، زمانى كه در مورد انسان به كار می ‏رود، دو گونه است: 1. گاه ...

پرسش: مردم سالارى در حكومت امام على عليه السلام چگونه بود؟

“پاسخ : يكى از مسايل بنيادين در هر حكومتى، نوع پيوند ميان دولت با ملت است. اين پيوند از دو جهت قابل بررسى است: 1. در اصل تشكيل حكومت و نحوه پيدايش آن؛ 2. در نوع برخورد و تعامل ميان حكومت و مردم. در جهت نخست به طور خلاصه می ‏توان گفت: در فقه و فرهنگ اسلامی ، بررسى منشأ حكومت و ملاك مشروعيت دولت، اساسى ‏ترين مباحث فلسفه سياسى اسلام است. از آنجا كه خداوند، خالق و صاحب اختيار آفريدگان است، هيچ كس جز او سزاوار حكومت بر بندگانش نيست، مگر آنان كه به اراده و هدايت خود او ...

پرسش :تقوا را از ديدگاه امام على عليه السلام تعريف كنيد؟

” پاسخ : واژه تقوا در فرهنگ اسلامى، يكى از شايع‏ترين واژگان است. اين واژه در قرآن كريم، هم به صورت اسمى و هم فعلى، بسيار به كار رفته است و شايد بتوان گفت، به همان اندازه كه از ايمان و عمل نام برده شده، يا از نماز و زكات سخن رفته، از تقوا نيز سخت به ميان آمده است. در نهج‏ البلاغه نيز از جمله مفاهيمى كه بسيار بر آن تأكيد و بدان سفارش شده، موضوع تقواست. در اين كتاب شريف خطبه‏ اى طولانى و بسيار معروف به نام خطبه همّام وجود دارد كه حضرت آن را در پاسخ ...

پرسش: چرا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هيچ ماده اى درباره اهل سنت وجود ندارد؟

“پاسخ : برخورد قانون اساسى تمامی كشورها با دين و مذهب از سه حالت خارج نيست؛ يعنى در يك قانون اساسى ممكن است قيد دين و مذهب به يكى از شكلهاى سه گانه زير آورده شود: 1 – قانون اساسى در نظامهاى سياسى غير مذهبى؛ در اين نوع نظامهاى سياسى، دين و مذهب هيچگونه نقش تعيين كننده‏اى در رژيم سياسى، سازمانها و قواى عاليه ندارد و نقش رسمی مذهب در هيچ يك از زمينه ‏هاى زمامدارى مشاهده نمی ‏شود. در اين نظامها در هيچ اصلى از اصول قوانين اساسى، هيچ گونه ذكرى از مذهب و دين نمی ‏شود بلكه تأكيد ...

پرسش : آيا كسى كه به درجه ايمان قطعى برسد باز هم بايد عبادات ظاهرى را انجام دهد؟ چرا؟

” پاسخ : عبادت و پرستش خداوند يكتا و ترك پرستش هر موجود ديگر، يكى از اصول تعليمات پيامبران الهى است و تعليمات هيچ پيامبرى از آن خالى نبوده است. در دين مقدس اسلام نيز عبادت، يكى از اركان تعليمات است. ولى براى اثبات يا نفى لزوم انجام آن در مراحل مختلف ايمان، در آغاز بايد به تعريف صحيح ايمان و عبادت دست يافت. تعريف ايمان: ايمان عبارت است از اعتقاد قلبى به يك چيز و التزام عملى به آن. علامه طباطبائى می ‏ گويد: «ايمان مجرد علم به يك شى‏ء نيست بلكه التزام به مؤداى آن – آن چه ...

پرسش : چرا در حكومت اسلامى زنان نمى توانند هدايت و رهبرى جامعه را به عهده گيرند؟

“پاسخ : انديشمندان سياسى اسلام براى حكومت و رهبرى جامعه اسلامى شرايطى را لازم مى‏دانند كه برخى از اين شرايط مستند به روايات و احاديث است و برخى ديگر برادله عقلى تاكيد دارد. يكى از اين شرايط، مرد بودن است كه در مورد آن ادله مختلفى مطرح شده است. سابقه طرح مسأله شرايط حاكم اسلامى به قرن دوم هجرى يعنى سرآغاز تدوين انديشه‏ هاى سياسى اسلام باز مى‏گردد و از آن زمان تا عصر حاضر – 100 ساله اخير – علماى شيعى و سنى مذهب بر مرد بودن حاكم جامعه اسلامى تأكيد داشته‏ اند. ابن حزم اندلسى در كتاب الفصل ...